Aankondigingen

Welkom in ons forum, we hopen dat je je hier snel thuis zal voelen

Forum regels

Dit is een Nederlandstalig forum

Het gebruik van het forum is enkel toegestaan voor mensen die lijden aan het Stiff Man Syndroom of voor hun familieleden en vertrouwenspersonen

Hulpgroepen voor deze aandoening zijn van harte welkom

Artsen of verpleegkundigen zijn hier ook welkom

Reclame is niet toegestaan

Als je voldoet aan deze voorwaarden kan ik je toelaten in dit forum.

Om een login aan te vragen: klik op de link website; ga naar Contact; Inschrijvingen website, geef bij Opmerkingen ook de reden op waarom je je lid wil worden van het forum

This is a Dutch-speaking forum

The use of the forum has been only permitted for people who suffer from the Stiff person syndrome or for their family and faith persons

Aid groups for these effection are most welcome

Doctors or nurses are also welcome here

Publicity is not allowed

Only if you fulfil at these conditions I can allow You to this forum

To ask for a login: click on the link website; go to Contact; than Inschijvingen website, please write by Opmerkingen the reason why you want to join the forum

Pierre

Forum footer

Powered by FluxBB 1.5.10