Prognose en behandelling

De prognose van stiffman syndroom is individueel erg verschillend.
Over het algemeen is er een langzaam progressief beloop. De meeste patiënten zullen uiteindelijk krukken nodig hebben bij het lopen of zelfs aan bed gekluisterd raken.

De behandeling van een patiënt met stiffman syndroom kan in eerste instantie bestaan een combinatie van benzodiazepinen en baclofen oraal.Op deze wijze is de noodzakelijke dosering per medicament lager waardoor bijwerkingen worden beperkt.
Aanvullend is er soms ook fysiotherapie of revalidatie nodig.
bij patienten met hevige spasmen kan een baclofenpomp ingeplat worden, echter diend eerst nagegaan of dit bij de betreffende patient mogelijkis (soms werkt dit niet)

In tweede instantie moet men immuunmodulerende therapie overwegen.
Corticosteroïden lijken een gunstig effect te hebben op de klachten en verschijnselen. Er worden uiteenlopende doseringsregimes gebruikt, maarer zijn geen gecontroleerde studies voorhanden naar de effectiviteit en de duur van de behandeling.